Rok akademicki 2021/22
Semestr letni
  • "Metody numeryczne" (dla Wydziału Fizyki PW): laboratoria
Semestr zimowy
  • "Wielopoziomowe sieci złożone" (dla Wydziału Fizyki PW): wykład + projekt
  • "Wielopoziomowe sieci złożone" (dla słuchaczy Szkoły Doktorskiej Nr 3): wykład + projekt
  • "Fizyka 0" (dla Wydziału SiMR PW): ćwiczenia rachunkowe
  • "Fizyka 2 - Fizyczne podstawy elektroniki i teleinformatyki" (dla wydziału EiTI PW): ćwiczenia rachunkowe
Rok akademicki 2020/21
Semestr letni
  • "Komputerowa Analiza Danych Doświadczalnych" (dla Wydziału Fizyki PW) laboratoria (MATLAB)
Semestr zimowy
  • "Wielopoziomowe sieci złożone" (dla Wydziału Fizyki PW) wykład + projekt