LABORATORIUM 1
Grupa NP, wtorek 20.02.2024, godz 08:15

Metody numeryczne - laboratorium 1

W ramach zajęć należy rozwiązać wszystkie zadania.

 1. Oblicz wartość funkcji $\frac{\sin(a)}{\exp\left(−\frac{15−a}{2}\right)}$ dla wartości zmiennej \( a \) z zakresu od 1 do 5 z krokiem 1. Zadanie należy wykonać na dwa sposoby: (1) za pomocą list comprehensions oraz (2) za pomocą pakietu numpy.
 2. Narysuj wykres funkcji $y(x)=\exp(-x)\sin(10x)$ dla argumentu x dla 500 równomiernie rozłożonych punktów z przedziału od 0 do 10. Uzupełnij wykres o dwie obwiednie $y_1(x)=\exp(-x)$ oraz $y_2(x) = -\exp(-x)$
 3. Napisz funkcję liczącą sumę nieparzystych liczb całkowitych z zakresu podanego jako argumenty funkcji (zakaz używania pętli oraz instrukcji warunkowej if)
 4. Stwórz macierz 10x10, w której w pierwszych pięciu wierszach elementy przyjmują wartość 1, a w kolejnych - wartość 3. Następnie, wykonaj następujące operacje (bez użycia pętli, a jedynie za pomocą notacji dwukropkowej oraz funkcji pakietu numpy):
  1. zmień wartość wszystkich elementów z wierszy od 5. do 7. na 25,
  2. zmień wartość elementów macierzy od 6. do 8. wiersza i od 5. do 7. kolumny na wartość danego elementu podniesioną do kwadratu,
  3. dodaj dwie kolumny i pięć wierszy wypełnionych zerami.
  Na koniec wyświetl macierz oraz jej wymiary przed i po wykonaniu kroku z punktu c.