LABORATORIUM 5
Grupa NP, czwartek 18.04.2024, godz 12:15

Metody numeryczne - laboratorium 5

Napisz skrypt, który dokonuje aproksymacji poniższych danych::

x 12345
y 48121620

wielomianem trzeciego stopnia.

Wymagania odnośnie zadania (w nawiasach podana punktacja):

  1. Skrypt ma za zadanie wyznaczyć wielomian aproksymujący dla podanegow zadaniu zestawu punktów. Opis metody wyznaczania współczynników wielomianu został przedstawiony wykładzie 5 na slajdach 5-9. [3.0p.]

  2. Do rozwiązania końcowego układu równań \(\mathbf{A}\mathbf{a} = \mathbf{b}\) można użyć funkcji numpy.linalg.solve(A,b). [0.5p.]

  3. Skrypt ma być napisany tak, żeby działał poprawnie zarówno dla dowolnego rozmiaru danych jaki i dowolnego stopnia wielomianu.[0.5p.]

  4. Należy także wykonać wykres wielomianu aproksymującego, zaznaczając linią ciągłą wielomian, a symbolami punkty, przez które powinien przechodzić oraz wyposażyć wykres w legendę (poniżej przykładowy rysunek).[1.0p.]