Od początku mojej pracy naukowej zajmuję się układami złożonymi oraz interdyscyplinarnymi zastosowaniami fizyki statystycznej: sieciami złożonymi, socjofizyką oraz fizyka w medycynie. Obecnie realizuje grant POB CyberiAD2-Junior "Modelowanie przebiegu epidemii z uwzględnieniem współchorobowości oraz nastawienia społecznego" finansowany w ramach inicjatywy IDUB-PW.

Studia doktoranckie odbyłam na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej. Od marca 2009 pracowałam w projekcje Europejskim "CyberEMOTIONS”, dzięki czemu mogłam doświadczyć pracy w międzynarodowym oraz interdyscyplinarnym zespole. W 2011 obroniłam rozprawę doktorską „Skalowanie i korelacje w dynamice społeczności internetowych” pod opieką prof. dr. hab. Janusza Hołysta, ściśle zwianą z projektem "CyberEMOTIONS”.

Pomiędzy majem 2013 a majem 2014 pracowałam w Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu, w grupie Section for Science of Complex Systems, kierowanej przez prof. Stefana Thurnera. Byłam zatrudniona w ramach projektu LASAGNE multilayer spatiotemporal generalized networks (projekt UE 7 PR)). Moim zadaniem była analiza olbrzymich danych medycznych (big data) pochodzących od 8 milionów pacjentów.

Wiedza zdobyta podczas pracy w projekcje LASAGNE umożliwiła mi aplikację (zakończoną sukcesem) o dwuletni staż Fuga (projekt NCN pt.Procesy nierównowagowe na sieciach wielopoziomowych), w ramach którego postanowiłam kontynuować tematykę sieci wielopoziomowych. W powyższym grancie wraz z prof. Katarzyną Sznajd-Weron zajmowałyśmy się teoretycznym modelowaniem dynamiki opinii na sieciach wielopoziomowych

Po zakończeniu stażu we Wrocławiu wrociłem do swojej Alma Mater, gdzie zostałam zaangażowana (jako postdok) do realizacji grantu NCN Sonata Bis dr hab. inż. Agaty Fronczak, prof. uczelni pt. Nowe idee w fizyce statystycznej: hybrydowe przemiany fazowe, (nie)równoważność zespołów statystycznych, kombinatoryka przeliczeniowa.

Obecnie pracuję na Wydziale Fizyki PW jako adiunkt badawczo-dydaktyczny w Zakładzie Fizyki Układów Złożonych, prowadzę m.in. zajęcia z sieci wielopoziomowych dla studentów fizyki oraz doktorantów Szkoły Doktorskiej nr 3, realizuję jako kierownik grant POB CyberiAD2-Junior oraz przygotowuję się do wystąpienia z wnioskiem o nadanie stopnia dr hab.

Przebieg pracy naukowej

 • od 05/2021 Politechnika Warszawska
  Adiunkt naukowy-dydaktyczny na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej
 • 10/2016 - 04/2021 Politechnika Warszawska
  Adiunkt naukowy na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej w ramach projektu „Sonata Bis” NCN
 • 10/2014 - 09/2016 Politechnika Wrocławska
  Staż podoktorski na Politechnice Wrocławskiej na Wydziale Podstawowych Problemów Techniki w ramach projektu „Fuga” NCN
 • 05/2013 - 05/2014 Medical University of Vienna
  Staż podoktorski (postdoc) na Uniwersytecie Medycznym w Wiedniu,Section for Science of Complex Systems, praca w projekcje EU FP7, "LASAGNE"
 • 22.12.2011 Politechnika Warszawska
  Nadanie tytułu doktora nauk fizycznych przez Radę Wydziału Fizyki Politechniki Warszawskiej
 • 01.12.2011 Politechnika Warszawska
  Obrona rozprawy doktorskiej „Skalowanie i korelacje w dynamice społeczności internetowych” pod opieką prof. dr. hab. Janusza Hołysta.
 • 07/2010 - 01/2013 Politechnika Warszawska
  Asystent naukowy na Wydziale Fizyki Politechniki Warszawskiej, zatrudniony w projekcie EU FP7 "CyberEMOTIONS"
 • 2006 - 2011 Politechnika Warszawska
  Studia doktoranckie na Wydziale Fizyki
 • 14.10.2006 Politechnika Warszawska
  Obrona pracy dyplomowej „Analiza struktury sieci branż i firm: badania metodami fizyki statystycznej” pod opieką prof. dr. hab. Janusza Hołysta
 • 2001 - 2006 Politechnika Warszawska
  Studia magisterskie na Wydziale Fizyki, specjalność Fizyka Komputerowa; studia ukończone z oceną celującą

Curriculum Vitae

Po kliknięciu pobieranie rozpocznie się automatyczne